Program 2019

Dagsprogram
Kl. 9.00 – 9.45 Morgenkaffe
Kl. 10.00 Foredrag 1
Kl. 12.00 Frokostpause med frokostanretning
Kl. 13.00 Foredrag 2
Kl. 15.00 Kaffe/the med mundgodt

Mandag den 19. august

Kl. 10.00 Henning Morgen, arkivleder A.P. Møller-Mærsk, København
“Nyttig virksomhed – Mærsk i Danmark og i verden ”
Opbygning af nyttig virksomhed var skibsreder A.P. Møllers grundtanke om hans virke. Nedslag i historien bruges som udgangspunkt for fortællinger og diskussion om udviklinger i A.P. Møller-Mærsk i perioden fra 1886 til i dag: virksomhedens aktiviteter, stifterfamiliens fortsatte engagement, fondenes oprettelse og betydning samt et blik på Mærsk i Danmark år 2019.

Kl. 13.00 Kaj Mogensen, dr.theol., Morup Mølle
“Livet – det dejligste eventyr – kristendommen i H.C. Andersens forfattersskab”
Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning, som han enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Denne tro sættes bestandigt på prøve. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde.

Tirsdag den 20. august

Kl. 10.00 Niels Troldborg, højskolelærer på Højskolen Ostersøen, Aabenraa
“Længslers tog over bølgen blå” – om hjemstavn og udlængsel

Havet omkring Danmark spiller en central rolle i mange forskellige højskolesange. Fra havet som det moderlige, trygge og hjemlige til havet som noget farligt, stort og mystisk. Hvad fortæller disse sange om os som mennesker og som danskere? Og hvad kan vi bruge det til i dag? Det vil vi forsøge at både synge og tale os ind på.

Kl. 13.00 Sultan Coban, journalist, Istanbul
“Erdogans Tyrkiet”

Hvor er Tyrkiet på vej hen? Er Tykiet virkelig blevet med religiøs under præsident Erdogan, eller er det hele en stor mediemanipulation som vesten har italesat? Hvorfor er Erdogans politikker så afgørende for tyrkere i diaspora, heriblandt Danmark?

Onsdag den 21. august

Kl. 10.00 Anders Bonde, provst, Faverskov
“Er der noget at grine af, når vi bliver gamle, når alderdom bliver en kvalitet?”

Vi får et muntert indblik i “Livets efterår”. Ofte kan det være et liv på trods, men selv hér kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Anders bonde er præst på landet, provst og bonde. Landbokulturen er hans inspirationskilde. Den ældre rummer en ressource af indsigt, som samfundet som helhed kunne være tjent med at drage større nytte af.

Kl. 13.00 Bertel Haarder, fhv. minister (V), København
“Ordets storhed og fald i dansk politik og åndsliv”

Ord kan skabe, ord kan slå ihjel, ord kan udløse krig, ord kan springe over grave og knytte bånd mellem generationer. Ord kan også devalueres og svækkes og tabe kraften. I de sociale mediers ekkorum hører vi vore egne ord, som når Trump appellerer til dem, der i forvejen er eninge med ham – uden at blive modsagt. For slet ikke at tale om Putin og andre ord-despoter.

Kl. 15.30 Kalvø værfts Museum er åbent og museumsguide Hrolf Thorulf vil fortælle

Kl. 16.00 Mulighed for sejlads i “Aalborg jollen” og “Limfjordsjægten” i Genner Bugt med Bo Næsborg

Torsdag den 22. august

Kl. 10.00 Helle Skaarup, forstander på Løgumkloster Refugium
“Altid allerede elsker – set fra sidelinjen”
Lige inden sin død skrev musikeren Peter Bastian bogen: Altid allerede elsket. Det er også overskriften på Helle Skaarups fortælling om sit liv med ham til hans nylige død. Syv år fik de sammen og hun vil gerne dele de gaver, som hun fik gennem sit møde og ægteskab med Peter Bastian. Undervejs i fortællingen kommer hun omkring meget mellem himmel og jord.

Kl. 13.00 Kasper Bro Larsen, universitetslektor, Aarhus
“Jesus”
Jesus er en superstar. Alle kender ham, mange forguder ham, og en del historikere tror, han havde sin gang på jorden – omend han nok ikke gik på vandet. Til gengæld måtte han sluge kamelen og gå fra Herodes til Pilaturs blot for at ende på korset. Men hvorfor skulle en jødisk håndværker fra Udkants-Palæstina overhovedet derop?

Fredag den 23. august

Kl. 10.00 Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening, Ullerup
“Hvorfor holder vi skole?”
Den danske folkeskole har i årevis været en politisk kampplads, med mange ændringer og reformer, og alle har en mening om folkeskolen. Men hvad er skolens opgave mht. livesoplysning og dannelse? Filosoffen K.E. Løgstrup gav i sin tid et bud. hvordan ser det ud i dag? Aabenraa Kommune tog diskussionen op i 2016 ved at søsætte projektet: “Den gode skole” i samarbejde med Aabenraa provsti.

Kl. 13.00 Peter Martensen, billedkunstner, Odsherred
“Manden i den hvide skjorte og andre gåder”
Billedkunstneren Peter Martensen fortæller om sit arbejde med maleriet gennem 45 år. Om årsagen til at han maler mennesker, og hvorfor der er så få farver og kvinder i hans billeder, og hvordan han har været med til at fange pirater i det Indiske Ocean. Kunstneren har bl.a. portrætteret musikeren Peter Bastian og biskop Henrik Wigh Poulsen.

Arrangør forbeholder sig ret til ændringer i programmet